Çevre Politikası

Kaliteyi sağlamak için;
Hizmette standartlara uygunluğu ve kalitede sürekliliği, Doğru, çabuk ve güvenilir hizmetin ilk defada verilmesini, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında sürekli iyileştirmenin sağlanmasını, Personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının ve sürekli eğitim Olanaklarının temin edilmesini kendisine amaç edinmiştir.

Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz; Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek, Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak, Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek, Sürekli gelişmeyi sağlamak, Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektedir. Kısacası; verilecek hizmet ile ilgili ayrıntılara, temiz, sağlıklı ve Güvenli bir ortam oluşturulmasına her türlü desteği Sağlamak için günümüz ekonomik koşullarında

“ EN KISA ZAMAN ” “ EN DÜŞÜK MALİYET ” “ EN İYİ KALİTE ”

Üçgeni dâhilinde her zaman daha iyiyi ve daha güzeli hedeflemek Şirketimizin Kalite ve Çevre Politikasıdır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uymayı taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR
02.12.2014